Μαστολόγος τι είναι

Μαστολόγος – Τι είναι και ποια η εξειδίκευσή του

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  Για να ορίσουμε τι είναι ο μαστολόγος θα πρέπει να ορίσουμε σε πρώτο στάδιο τι είναι μαστολογία. Ως μαστολογία ορίζεται η επιστήμη που σχετίζεται με την παθολογία και τη χειρουργική του μαστού. Στα πλαίσια της μαστολογίας γίνεται τακτική κλινική εξέταση μαστών (ψηλάφηση), διερευνώνται και ερμηνεύονται τα συμπτώματα που παρουσιάζουν οι μαστοί. Έπειτα, ακολουθείται χειρουργική ή μη θεραπεία και μετα-θεραπευτική παρακολούθηση και υποστήριξη των γυναικών.

  Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η μαστολογία ή αλλιώς χειρουργική μαστού δεν αποτελεί ανεξάρτητη ιατρική ειδικότητα. Αποτελεί μια εξειδικευμένη μετεκπαίδευση η οποία έρχεται σε συνέχεια της βασικής εκπαίδευσης σε άλλες ειδικότητες. Ανάμεσα σε αυτές συγκαταλέγεται η γενική χειρουργική, η γυναικολογία και η πλαστική χειρουργική. Η επιστήμη γύρω από τον μαστό είναι διαρκώς εξελισσόμενη και για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο η χειρουργική του μαστού να ασκείται μόνο από εξειδικευμένους στο αντικείμενο μαστολόγους.

   

  Η μαστολογία αποτελεί μια χειρουργική εξειδίκευση που αφορά κατά κύριο λόγο τις γυναίκες. Δεν αποκλείεται βέβαια το ενδεχόμενο να χρειαστεί να απευθυνθεί και κάποιος άντρας σε ειδικό μαστολόγο. Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητη η απόλυτη γνώση του αντικειμένου από τον ειδικό μαστολόγο. Αυτό οφείλεται στην πολυπλοκότητα του μαστού και των παθήσεων αυτού, από το πιο απλό περιστατικό μέχρι το πλέον σύνθετο.

   

  Τι είναι ο μαστολόγος και ποια η ιδιότητά του;

  Ο μαστολόγος ή χειρουργός μαστού είναι ο ιατρός που έχει μετεκπαιδευτεί στη μαστολογία – χειρουργική του μαστού. Ένας μαστολόγος οφείλει να ενημερώνεται και να προσαρμόζεται στις ερευνητικές εξελίξεις του κλάδου του. Συγκεκριμένα, στο κομμάτι που αφορά τον καρκίνο του μαστού, δίνεται -σε παγκόσμιο επίπεδο- ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα που αφορούν την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπισή του. Είναι αρκετά προφανές λοιπόν πως ανά τακτά χρονικά διαστήματα υπάρχουν νέα δεδομένα τα οποία φέρουν νέες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι εξειδικευμένοι στον κλάδο της χειρουργικής μαστού.

  Στα πλαίσια της εξειδίκευσης στον τομέα της χειρουργικής του μαστού, κρίνεται απαραίτητη και η γνώση ογκοπλαστικών τεχνικών και εμπειρία σε ζητήματα αποκατάστασης.

  Η ογκοπλαστική χειρουργική μαστού συνδυάζει τις αρχές της χειρουργικής ογκολογίας και της πλαστικής χειρουργικής. Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία που ακολουθείται από τον ιατρό είναι η εξής:

  • Επαρκής αφαίρεση του όγκου από το μαστό
  • Αποκατάσταση του σχήματος του πάσχοντος μαστού αλλά ενδεχομένως και διαμόρφωση του άλλου μαστού

   

   

  Πότε πρέπει να επισκεφτείτε μαστολόγο;

  Η πρόληψη αποτελεί σημαντικό παράγοντα στον τομέα της υγείας σε γενικότερο πλαίσιο. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό για μια γυναίκα να προβαίνει σε προληπτικό έλεγχο των μαστών της. Κρίνεται απαραίτητη δε η επίσκεψη σε μαστολόγο στην περίπτωση που παρατηρήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στο μαστό σας.

  Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί από τον μαστολόγο θα είναι η εξής:

  • Καταγραφή ατομικού αλλά και οικογενειακού ιστορικού
  • Εξέταση
  • Καταγραφή ευρημάτων
  • Αναλόγως την ηλικία, το ιστορικό και τα ευρήματα, ο μαστολόγος θα ζητήσει είτε μαστογραφία είτε υπερηχογράφημα

  Εάν δεν εντοπιστούν ύποπτα ευρήματα, το ιστορικό της γυναίκας αρχειοθετείται ηλεκτρονικά έτσι ώστε να επαναληφθεί η εξέταση μετά από ένα χρόνο. Στην περίπτωση όμως που εντοπιστούν περιοχές υψηλού κινδύνου στο μαστό, ο μαστολόγος τις σημειώνει και κατευθύνει τη γυναίκα σχετικά με τη διαδικασία του υπερηχογραφήματος.

   

  Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον μαστολόγο- ογκολόγο Γιώργο Νικολαΐδη MD, κλείνοντας το ραντεβού σας μέσω τηλεφώνου ή της φόρμας επικοινωνίας.

  ΕπικοινωνίαΕπικοινωνία