Επιγαστρική Κήλη (Κήλη Μέσης Γραμμής)

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  Η επιγαστρική κήλη (κήλη μέσης γραμμής) είναι το είδος της κήλης που αναπτύσσεται ανάμεσα στην περιοχή του ομφαλού και του στέρνου. Πρόκειται για την περιοχή όπου βρίσκεται η μέση γραμμή (ή λευκή γραμμή) και γι’ αυτό το λόγο το συγκεκριμένο είδος κήλης ονομάζεται και «κήλη μέσης γραμμής».

  Σε σχέση με τις γυναίκες, η επιγαστρική κήλη εμφανίζεται τρεις φορές περισσότερο στους άντρες, ενώ απαντάται στο 3% περίπου του γενικού πληθυσμού.

  Επιγαστρική Κήλη (Κήλη Μέσης Γραμμής) – Πώς προκαλείται;

  Η επιγαστρική κήλη (κήλη μέσης γραμμής) προκαλείται εξαιτίας γενετικής προδιάθεσης και είναι αποτέλεσμα εξασθένησης του πρόσθιου κοιλιακού μυϊκού τοιχώματος. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί κενό ανάμεσα στις μυϊκές ομάδες, οδηγώντας έτσι στην προβολή του οργάνου, δηλαδή στην κήλη.

  Ποικίλοι παράγοντες ευνοούν την εξασθένηση του μυϊκού τοιχώματος, μέσα από την άσκηση ενδοκοιλιακής πίεσης. Αυτοί μπορεί να είναι:

  • Παχυσαρκία
  • Έντονος και χρόνιος βήχας
  • Εγκυμοσύνη και τοκετός
  • Βαριά χειρωνακτική εργασία

  Επιγαστρική Κήλη (Κήλη Μέσης Γραμμής) – Ποια είναι τα συνοδά συμπτώματα;

  Η επιγαστρική κήλη (κήλη μέσης γραμμής), εκτός από τη χαρακτηριστική διόγκωση, μπορεί να προκαλέσει και συνοδά συμπτώματα, όπως είναι ο πόνος και η σκληρία.
  Συχνά, η επιγαστρική κήλη είναι ανατάξιμη, δηλαδή το όργανο επιστρέφει στη θέση του. Σε πιο σοβαρά περιστατικά, ωστόσο, η κήλη παραμένει συνεχώς προς τα έξω (προβάλλει) και τότε θα πρέπει πραγματοποιηθεί ενδελεχής έλεγχος για την αξιολόγηση τυχόν περαιτέρω επιπλοκών.

  Επιγαστρική Κήλη Επιγαστρική Κήλη

  Επιγαστρική Κήλη (Κήλη Μέσης Γραμμής) – Διάγνωση

  Η διάγνωση της επιγαστρικής κήλης (κήλης μέσης γραμμής) πραγματοποιείται από εξειδικευμένο γενικό χειρουργό. Ο γιατρός είναι σε θέση να τη διαχωρίσει από μια άλλη πάθηση που συχνά συγχέεται με την επιγαστρική κήλη και ονομάζεται «διάσταση των ορθών κοιλιακών μυών». Η θεραπεία για τη συγκεκριμένη πάθηση είναι διαφορετική από αυτή της επιγαστρικής κήλης, καθώς δεν απαιτεί χειρουργική επέμβαση.

  Η διαδικασία εξέτασης περιλαμβάνει:

  • Ψηλάφηση της περιοχής καθώς ο ασθενής βρίσκεται σε διαφορετικές θέσεις (όρθια, ύπτια) ώστε να διαπιστωθεί η θέση και το μέγεθος της κήλης
  • Υπερηχογράφημα κοιλίας
  • Αξονική ή μαγνητική τομογραφία κοιλίας

  Επιγαστρική Κήλη (Κήλη Μέσης Γραμμής) – Ποια είναι η θεραπεία;

  Η θεραπεία για να αντιμετωπισθεί η επιγαστρική κήλη (κήλη μέσης γραμμής) είναι η χειρουργική επέμβαση. Σκοπός είναι:

  • Η ανάταξη του προβεβλημένου οργάνου
  • Επιδιόρθωση της ρήξης

  Επιγαστρική Κήλη (Κήλη Μέσης Γραμμής) – Λαπαροσκοπική Θεραπεία

  Η λαπαροσκοπική θεραπεία για την αποκατάσταση της επιγαστρικής κήλης (κήλη μέσης γραμμής) προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα για τον ασθενή. Πρόκειται για μια τεχνική που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες και η οποία αποτελεί ορόσημο στον χώρο της χειρουργικής.

  Μερικά από τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής περιλαμβάνουν:

  • Εφαρμογή μικροσκοπικών τομών για τη διενέργεια της επέμβασης
  • Δεν προκαλείται μεγάλη αιμορραγία, ενώ τις περισσότερες φορές είναι ελάχιστη
  • Ο πόνος μετεγχειρητικά είναι μειωμένος έως και μηδαμινός
  • Η ανάρρωση είναι ταχύτερη
  • Ο ασθενής παραμένει λιγότερο χρόνο στην κλινική ενώ μπορεί να κινητοποιηθεί άμεσα μετά την επέμβαση
  • Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι άριστο λόγω της απώλειας μεγάλων τομών

  Επικοινωνία Επικοινωνία