Ανοιχτό Χειρουργείο

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  Το ανοιχτό χειρουργείο αποτελεί την κλασική μέθοδο χειρουργικής επέμβασης κατά την οποία πραγματοποιείται τομή με τη χρήση νυστεριού με σκοπό την επιδιόρθωση ή την αντικατάσταση οργάνου ή ιστού.
  Η διάμετρος της τομής συνήθως είναι μεγάλη έτσι ώστε ο χειρουργός να αποκτήσει την απαιτούμενη πρόσβαση στο εσωτερικό του σώματος. Η επέμβαση διενεργείται με τη χρήση ειδικών χειρουργικών εργαλείων, ενώ η διαδικασία ολοκληρώνεται με ειδική συρραφή για το κλείσιμο της τομής.

  Πρόκειται για μια μέθοδο χειρουργικής επέμβασης η οποία επιλέγεται λιγότερο συχνά σε σχέση με το παρελθόν. Ο λόγος είναι ότι πλέον ο τομέας της χειρουργικής έχει αναπτύξει σύγχρονες και ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους αποκατάστασης, όπως αυτή της λαπαροσκόπησης, οι οποίες προσφέρουν σημαντικά οφέλη στη διαδικασία της αποκατάστασης μιας βλάβης.

  Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις το ανοιχτό χειρουργείο αποτελεί την κύρια θεραπεία εκλογής, η οποία καθορίζεται ανάλογα με το περιστατικό.

  Ανοιχτό Χειρουργείο – Πλεονεκτήματα

  Μολονότι, το ανοιχτό χειρουργείο φθίνει εξαιτίας των ελάχιστων επεμβατικών τεχνικών, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου το ανοιχτό χειρουργείο υπερτερεί, όπως:

  • Ορισμένα περιστατικά δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους.
  • Ενδείκνυται σε χρόνιες παθήσεις όπως μεταμόσχευση καρδιάς ή νεφρού
  • Είναι κατάλληλη χειρουργική τεχνική για όλα τα όργανα (π.χ. καρδιά, εγκέφαλος, νεφρά).
  • Παρέχει οπτικές πληροφορίες που απαιτούνται σε περιπτώσεις αφαίρεσης ιστών ή για την ακριβή διάγνωση μίας πάθησης.
  • Συμβάλλει στην καλύτερη πρόσβαση για την εισαγωγή χειρουργικών εργαλείων και προσφέρει ευελιξία για την πραγματοποίηση του χειρουργείου.
  • Μειώνεται ο κίνδυνος μόλυνσης σε άλλα όργανα καθώς θεωρείται πιο ‘καθαρή’ χειρουργική τεχνική.
  • Σε περιπτώσεις που ο ασθενής έχει υποβληθεί σε προηγούμενη χειρουργική επέμβαση.

  Ανοιχτό Χειρουργείο – Μειονεκτήματα

  Το ανοιχτό χειρουργείο, αν και είναι αποτελεσματικό σε αρκετές περιπτώσεις, συγκεντρώνει σειρά μειονεκτημάτων όπως τα παρακάτω:

  • Μεγάλες τομές
  • Περισσότερος πόνος
  • Μεγαλύτερος χρόνος ανάρρωσης
  • Απώλεια αίματος
  • Αυξημένες πιθανότητες μόλυνσης

  Ανοιχτό Χειρουργείο ή Λαπαροσκόπηση – Ποια είναι η καλύτερη μέθοδος;

  Η δημιουργία νέων και πιο βελτιωμένων χειρουργικών τεχνικών έχει πλέον αντικαταστήσει τον παραδοσιακό τρόπο επέμβασης (ανοιχτό χειρουργείο), ο οποίος επιλέγεται ολοένα και λιγότερο από την ιατρική κοινότητα. Ωστόσο, η επιλογή της λαπαροσκόπησης ή του ανοιχτού χειρουργείου εξαρτάται από την πάθηση του ασθενή και το σκοπό του χειρουργείου.

  • Στο ανοιχτό χειρουργείο γίνεται μεγαλύτερη τομή η οποία κόβει τον μυ της κοιλιάς, αυξάνοντας έτσι το χρόνο αποκατάστασης. Αντίθετα, στην λαπαροσκόπηση πραγματοποιούνται πολλαπλές μικρές τομές που επιτρέπουν την πρόσβαση ειδικών χειρουργικών εργαλείων στο εσωτερικό της κοιλιάς, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο σημαντικά το χρόνο ανάρρωσης.
  • Επίσης, στο ανοιχτό χειρουργείο υπάρχει κίνδυνος απώλειας αίματος ενώ μπορεί να προκληθεί κάποια μόλυνση. Αντίθετα, στη λαπαροσκόπηση η πιθανότητα απώλειας αίματος ή μόλυνσης μειώνονται σημαντικά.
  • Σε ορισμένες περιπτώσεις η λαπαροσκόπηση θεωρείται ως η τέλεια λύση, αλλά δεν είναι κατάλληλη για όλα τα περιστατικά, π.χ. όταν ο ασθενής έχει ήδη υποβληθεί σε προηγούμενη χειρουργική επέμβαση.
  • Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική μπορεί να μετατραπεί σε ανοιχτό χειρουργείο για μεγαλύτερη ευελιξία. Ωστόσο, αυτό εξαρτάται από την ανατομία του ασθενή και την πάθησή του.

  Ο χειρουργός είναι ο καταλληλότερος γιατρός που θα συζητήσει με τον ασθενή για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τόσο του ανοιχτού χειρουργείου όσο και της λαπαροσκόπησης και θα προτείνει την κατάλληλη μέθοδο σύμφωνα με την πάθηση.

   

  Επικοινωνία Επικοινωνία